Nowa inwestycja to przede wszystkim

optymalne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania ciepła

Ekologia

Instalacja Odzysku Energii (IOE) będzie posiadała nominalną roczną wydajność termicznego przetwarzania wynoszącą około 30 000 ton paliwa alternatywnego.

Innowacyjność

Instalacja termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

Energia

Maksymalna dzienna wydajność instalacji wyniesie około 3,8 ton na godzinę, a moc cieplna instalacji wyniesie ok. 13 MW.

Koncepcyjna wizualizacja instalacji

W ramach Projektu przewiduje się budowę nowej instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Instalacja Odzysku Energii (IOE) będzie posiadała nominalną roczną wydajność termicznego przetwarzania wynoszącą około 30 000 ton paliwa alternatywnego. Maksymalna dzienna wydajność instalacji wyniesie około 3,8 ton na godzinę, a moc cieplna instalacji wyniesie ok. 13 MW.

Aktualności

ioe

Komunikat Zarządu ZEC Sp. z o.o. Starachowice

W lokalnej prasie ukazał się artykuł pt. „Do Radnych Miasta Starachowice”, kwestionujący zasadność i bezpieczeństwo zainstalowania źródła OZE na terenie ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej prowadzonej przez Zakład Energetyki Cieplnej. Artykuł zawiera szereg nieprawdziwych informacji mających na celu wprowadzenie w błąd mieszkańców miasta, celem wywołania sprzeciwu i nieuzasadnionych obaw przed planowaną inwestycją OZE.

Czytaj więcej »

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliwa RDF

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliwa RDF.

Energia z odpadów zostanie zagospodarowana w instalacji kogeneracyjnej z turbiną ORC o mocy nominalnej 1,86 MWel i 7,83 MWt, która będzie pracowała całorocznie z pełnym wykorzystaniem tej energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji poprzez zagospodarowanie całego wytworzonego ciepła do sieci ciepłowniczej miasta Starachowice.

Budowa jednostki ORC

Technologia IOE odpowiada wymogom najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT) zawartym w dyrektywie 2010/75/UE203. IOE zlokalizowana zostanie w Starachowicach na terenie pracującej Ciepłowni C02 przy ul. Ostrowieckiej 3, należącej do ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach.

Obciążenie układu ORC